Kongress-Rückblick: Schlanker Materialfluss 2017 - <p>Flexible Produktion & Logistik,</p> <p>Lean Management & Praxisumsetzungen der Digitalisierung</p>