Kongress-Rückblick: Schlanker Materialfluss 2018 - <p>Flexible Produktion & Logistik,</p> <p>Lean Management & Praxisumsetzungen der Digitalisierung</p>